Czy folia PVC jest niebezpieczna?

 

Polichlorek winylu (PVC) to bezpostaciowe, termoplastyczne tworzywo sztuczne, które powstaje z monomerycznego chlorku winylu na drodze polimeryzacji. Chociaż plastik został odkryty w 1835 roku, stał się dostępny jako materiał pod koniec 1920 roku i był komercyjnie używany dopiero od tego czasu.

Do czego stosuje się folie PVC?

folie pvc do żywnościWażne zastosowania polichlorku winylu to artykuły gospodarstwa domowego, łodzie rekreacyjne, budowa wagonów oraz łopat wirnika do turbin wiatrowych. Ze względu na niską wagę spieniony polichlorek winylu służy jako nośnik reklamowy, jako materiał izolacyjny i opakowaniowy. Folie PVC do żywności są coraz rządniej stosowane. Zasadniczo rozróżnia się twarde i miękkie PVC. Właściwości miękkiego PVC wynikają z dodatku plastyfikatorów. Ze względu na swoje szkodliwe dla środowiska właściwości polichlorek winylu jest coraz częściej przedmiotem publicznej debaty wśród ekologów. Jako tworzywo termoplastyczne polichlorek winylu mięknie po podgrzaniu i może być plastycznie odkształcone. Tworzywo sztuczne jest bezwonne i bez smaku, odporne na wodę i słabe kwasy i zasady, a także wiele rozpuszczalników organicznych. Ma słabe przewodnictwo cieplne i elektryczne. Materiał jest trudnopalny, ale rozkłada się pod wpływem stałego ciepła. Zarówno twardość, jak i twardość można w bardzo prosty sposób zmieniać, dodając plastyfikatory. Twarde PVC można łatwo wyciąć. Miękki PCV może być formowany bez cięcia w temperaturach od 120 ° C do 150 ° C. Ze względu na zawartość chloru polichlorek winylu jest trudnopalny. Pali się silnym płomieniem sadzy. Po zaprzestaniu kontaktu ze źródłem ognia, gaśnie bardzo szybko. Podobnie jak większość innych tworzyw sztucznych, polichlorek winylu jest dobrym izolatorem elektrycznym. Jest także wyjątkowo stabilny chemicznie i nie gnije w normalnych warunkach klimatycznych. Światło słoneczne prawie nie wpływa na właściwości mechaniczne tworzywa i nie osłabia go.

Podstawowy materiał PVC, gazowy chlorek winylu, uważany jest za niebezpieczną substancję, która może powodować raka u ludzi. Dlatego do produkcji odnoszą się surowe przepisy BHP. Niektóre organizacje środowiskowe odrzucają materiał, podczas gdy producenci i stowarzyszenia branżowe podkreślają bezpieczeństwo zdrowotne tych tworzyw sztucznych.