Eternit jako odpad niebezpieczny

Zgodnie z założeniem rządowego programu, do końca 2032 roku należy pozbyć się wszystkich wyrobów zawierających azbest. Chodzi tu głównie o elewacje i dachy domów wykonane z eternitu, czyli płyt cementowo-azbestowych. Używany był on na ogromną skalę w budownictwie do połowy lat 80, kiedy to wykryto jego szkodliwość. W roku 1998 ostatecznie zakazano produkcji materiałów z użyciem azbestu, wtedy też rozpoczęto stopniowy jego demontaż.

Niebezpieczny azbest i jego utylizacja

utylizacja odpadów niebezpiecznychChoć do końca 2032 roku wydaje się być jeszcze dużo czasu, warto już teraz rozważyć pozbycie się płyt eternitowych ze swojej nieruchomości. Nie jest to bowiem sprawa prosta, ani też tania. Utylizacja odpadów niebezpiecznych kosztuje. Dlatego też za wszystkie prace związane z demontażem, zabezpieczeniem i wywozem w odpowiednio przeznaczone do tego miejsce, trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. To właśnie właściciel budynku lub jego zarządca jest odpowiedzialny za sfinansowanie potrzebnych prac. Jak się do tego zabrać? Na początek trzeba będzie znaleźć profesjonalną, licencjonowaną firmę, która może zająć się demontażem. Wykaz takich firm powinniśmy znaleźć w każdym urzędzie gminy lub starostwie powiatowym. Dlaczego nie można tej pracy wykonać samemu? Ze względu na brak specjalnego przeszkolenia do pracy z materiałami niebezpiecznymi, oraz brak fachowego sprzętu. Oprócz wykwalifikowanych pracowników, firma zajmująca się takimi pracami posiada odpowiednie zaplecze sprzętu. Są to narzędzia wyposażone w odciągi pyłu, folie izolacyjne i namioty. Najczęściej też azbest demontowany jest na mokro, lub też z użyciem specjalnych preparatów zmniejszających ryzyko pylenia. Zdjęte i pocięte na kawałki płyty eternitu, należy również dobrze zabezpieczyć i przygotować do transportu. Wszystko w bezpieczny dla otoczenia sposób. Miejsce pracy powinno być też odpowiednio oznakowane. Utylizacja odpadów niebezpiecznych to kilkadziesiąt miejsc w całym kraju, spełniających określone warunki do składowania tego typu materiałów. To jedyne miejsca, w których możemy pozbyć się zdemontowanego eternitu w sposób legalny. Wszystkie inne miejsca, włącznie z zakopaniem we własnym ogródku, są niezgodne z prawem i takie działania podlegają wysokim karom finansowym.

Myśląc o pozbyciu się z naszego budynku szkodliwego azbestu, warto zainteresować się przysługującą nam dotacją przeznaczoną na ten cel. Właściwych informacji zasięgniemy w każdym urzędzie miasta, tam też możemy złożyć stosowny wniosek. Dofinansowanie to pokrywa część lub nawet całość wydatków związanych z utylizacją azbestu, w zależności od dochodów.