Jak skorzystać z leasingu pracowników z Ukrainy?

Jak najprościej i bez zbędnych formalności zatrudnić pracowników z kraju naszych wschodnich sąsiadów? Każda polska firma ma taką możliwość odkąd tylko otwarto nasz rynek pracy dla obywateli Ukrainy. Zatrudnić pracownika z tego kraju można na kilka sposobów. Najprościej jest skorzystać z leasingu oferowanego przez agencje pośrednictwa pracy. Leasing to nic innego jak wynajęcie pracownika na określony czas lub do wykonania konkretnych zadań.

Na czym polega leasingowanie pracownika?

opłacalny leasing pracowników z ukrainyW naszym kraju pojęcie leasingu kojarzy się z formą finansowania przez bank zakupu samochodów lub maszyn do firmy. Korzystając z takiej opcji finansowania jesteśmy jedynie użytkownikami przedmiotu, który zdecydujemy się leasingować. Podobny mechanizm obowiązuje w kwestii zasobów ludzkich, przy czym nikt nam nie finansuje zatrudniania pracowników w ten sposób. Chodzi o to, że wynajmujemy zatrudnianego przez agencję pracy pracownika opłacając za to ustaloną z góry opłatę miesięczną. Pracownik formalnie zatrudniany jest na umowę o pracę przez agencję pośrednictwa pracy. Zostaje jedynie przez nią oddelegowany do wykonywania obowiązków na rzecz innej firmy, która na taki leasing pracowniczy się decyduje. Wiele agencji pracy oferuje opłacalny leasing pracowników z Ukrainy, którzy bardzo często w ten sposób zarabiają w naszym kraju pieniądze. Nawet polscy specjaliści w zakresie informatyki i programowania świadczą swoje usługi na podobnych zasadach. U nas przyjęło się to określać mianem outsourcingu usług, ale dotyczy się to specjalistów pracujących na własnej działalności gospodarczej. A w przypadku leasingu pracowników z Ukrainy to mają oni normalne umowy o pracę, z których opłacane są wszystkie należące się urzędom składki ubezpieczeniowe. Za każdy miesiąc wynajmowania pracownika firma korzystająca z tego rozwiązania otrzymuje fakturę.

Opcja leasingu w kontekście pracowników ze wschodu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla każdej ze stron. Zarabiają na tym zarówno sami pracownicy jak i agencje pracy pośredniczące w ich zatrudnianiu. Firmy, które w ten sposób zatrudniają swoich pracowników, oszczędzają mnóstwo czasu na formalnościach związanych z szukaniem i zatrudnianiem pracowników u siebie. A obywatele Ukrainy mogą w ten sposób od czegoś życie w naszym kraju zacząć.