Jak usunąć szczury z domu?

Aby zmniejszyć liczebność gryzoni, należy przeprowadzić deratyzację za pomocą profesjonalnej firmy działającej w tym obszarze. Miejsca, w których będzie przeprowadzana deratyzacja muszą zostać specjalnie oznaczone tabliczkami. Profesjonaliści sprawdzają cały budynek pod kątem rodzaju i liczebności gryzoni.

W jakim celu przeprowadza się deratyzację?

błyskawiczna deratyzacja - krakówAby skutecznie wytępić z domu oraz jego piwnicy szczury, należy skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy przeprowadzą deratyzację. Wyborem powinna być błyskawiczna deratyzacja – Kraków to miasto, w którym działają profesjonaliści w tej dziedzinie. Deratyzacja polega na likwidowaniu i odstraszaniu wszelkiego rodzaju gryzoni. Rodzaj użytych środków zależy od miejsca przeprowadzania deratyzacji, wielkości populacji gryzoni oraz rodzaju obiektu, w którym ma dojść do zabiegu. Deratyzację zleca administracja budynku, wspólnota lub zarządca. Poleca się wykonywanie deratyzację kilka razy w roku, szczególnie w okresie jesiennym. Do przeprowadzania deratyzacji podmioty są zobowiązane w oparciu o Ustawę dotyczącą utrzymania czystości. Gryzonie należy usuwać, ponieważ są nosicielami różnych chorób oraz powodują zniszczenia elementów konstrukcyjnych budynku, instalacji, mebli czy zanieczyszczają swoimi odchodami pomieszczenia. Stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Należy pamiętać, że gryzonie mają zdolność do szybkiego rozmnażania się, co może doprowadzić to prawdziwej inwazji. Gryzoniom niewiele potrzeba do przeżycia, żywią się resztkami ludzkiego jedzenia. Do chorób, które przenoszą szczury należą: Tyfus Plamisty, Salmonella, Leptospiroza, Włośnica oraz Gorączka Szczurza. Miejsca, w których przeprowadzana jest deratyzacja muszą być specjalnie oznaczone. W miejsca, w których grasują gryzonie umieszczane są specjalne trutki oraz pułapki. Coraz rzadziej stosuje się umieszczanie trutek na papierowych tackach. Jest to przestarzała metoda i zostaje zastąpiona nowszymi rozwiązaniami.

Niedopuszczalne jest mieszkanie wśród gryzoni, ponieważ jest to wysoce ryzykowne, grozi chorobami oraz ugryzieniami przez szczury. Sprawna reakcja pomoże na skuteczną deratyzację. Istnieje wiele metod deratyzacji, jednak muszą one uwzględniać bezpieczeństwo człowieka. Stosuje się zazwyczaj trutki z pokarmem, które zwabiają gryzonie u unicestwiają je.