Najlepsze praktyki dotyczące systemów monitorowania temperatur

Niezależnie od tego, czy Twoja branża wymagai rejestrowania temperatury przechowywania, czy nie, dobrą praktyką jest to robić. Ciągły zapis temperatur, w których przechowywany jest materiał, ma sens zarówno praktyczny, jak i finansowy. Jak inaczej możesz być pewien, że to, co przechowujesz, pozostaje opłacalne? W wielu przypadkach klienci mogą wymagać przedstawienia historii temperatur przechowywania w ramach usługi. Oprócz historii temperatur, posiadanie systemu, który również powiadamia o przekroczeniu zakresu temperatur, daje możliwość działania w celu zaoszczędzenia materiału.

Przejrzyj działanie swojego systemu do rejestracji temperatury

rejestratory temperaturyWskazane rejestratory temperatury są dostosowane do zastosowań w naukach przyrodniczych głównie w przestrzeniach medycznych i farmaceutycznych, ma przeznaczenie do większości zadań, w których produkt lub materiał jest przechowywany w lodówkach lub zamrażarkach. Temperatura jest uznawana za najczęściej mierzony parametr fizyczny i nie bez powodu. Temperatura ma pewien wpływ na prawie wszystko. W dziedzinie nauk przyrodniczych wpływ temperatury może mieć wpływ na skuteczność szczepionek oraz życie lub śmierć komórek, zarodków lub tkanek. Niezbędne jest zapewnienie, aby przechowywane materiały nie nagrzewały się ani nie stawały się zbyt zimne.Progi alarmowe powinny być ustawione tak, abyś miał wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na stan, aby zapisać materiał w przypadku wycieczki. Jeśli zdolność reagowania na alarm jest mierzona w minutach, a nie w godzinach, ustawienia alarmu mogą być bliżej granic. Jeśli czas potrzebny na zareagowanie to kilka godzin, możesz chcieć, aby ustawienia alarmów były wyższe niż twarde limity. Ważne jest również, aby mieć plan działania na wypadek alarmu, abyś mógł go wdrożyć, zanim materiał zostanie uszkodzony.

Może być konieczne skalibrowanie systemu monitorowania temperatury. Ten proces zasadniczo oznacza porównanie pomiaru sondy i rejestratora danych ze znanym standardem NIST lub innymi krajowymi organami normalizacyjnymi. Zapewnia to, że dane są dokładne. Postępując zgodnie z tymi praktykami w systemie monitorowania temperatury, uzyskasz największe korzyści zapewniane przez zautomatyzowany system i osiągniesz ostateczny cel, jakim są znaczące dane i ochrona przed utratą.