Podkładka miedziana i jej zastosowanie

Podkładka to element maszyny stanowiący bufor pomiędzy dwoma przylegającymi do siebie elementami. Z reguły podkładki występują w śrubach, gdzie przenoszą naprężenia pochodzące od śruby na korpus do którego przylegają zapewniając stabilne mocowanie ze sobą tych elementów. Zastosowanie w takich układach podkładek wykonanych z miedzi przynosi dodatkowe bardzo przydatne efekty wykonanego łączenia. Warto się temu bliżej przyjrzeć.

Dlaczego warto stosować podkładkę miedzianą?

podkładki miedzianeMiedź jest metalem miękkim, bardzo plastycznym, który dobrze przewodzi prąd elektryczny. Te cechy miedzi sprawiają, że używanie tego materiału w formie podkładek przynosi pewne pożądane korzyści. Przede wszystkim należy zauważyć, że podkładki miedziane są z reguły bardziej miękkim materiałem niż elementy służące do ich dociśnięcia. Mowa tutaj o śrubach i nakrętkach, a także niekiedy korpusach i uchwytach maszyn, do których podkładki są przyłożone. Takie połączenie sprawia, że materiał miedziany ze względu na swoją twardość ulega sile naporu materiału twardszego w postaci wymienionych w poprzednim zdaniu elementów. Dzięki czemu miedziana podkładka dostosowuje swój kształt pod śrubę i jeszcze lepiej przylega do konstrukcji montażowej, w bardziej efektywny sposób przenosząc obciążenia. Nie zawsze da się to zrobić jeśli chodzi o podkładki stalowe, które często stawiają opór śrubom i przylegają do korpusu i śruby tylko w niewielkiej swojej części. Takie połączenie jest słabsze i może zostać łatwiej zerwane. Plastyczne właściwości miedzianych podkładek wykorzystuje się również jako uszczelnienie przyłączy, gdzie stanowią element buforowy pomiędzy dwoma na przykład rurami stalowymi, co sprawia, że świetnie sprawdzają się jako uszczelka dla cieczy płynącej przez to uszczelnienie. Dobra właściwość plastyczna i przewodność prądu sprawia, że podkładki miedziane są wykorzystywane jako elementy w przyłączach kabli elektrycznych do metalowych obudów lub w przyłączach klem akumulatorów. Znów istotną rolę pełni tutaj duża powierzchnia przylegania elementów co zapewnia niezakłócony przepływ prądu przez takie połączenie.

Jak można zauważyć, stosowanie podkładek z materiału miękkiego jakim jest miedź przynosi wymierne korzyści. Podkładki są wprawdzie droższe od ich odpowiedników z tradycyjnych metali, jednak ich zastosowanie często jest wymuszone formą i rodzajem pracy urządzenia. Wielu producentów zaleca stosowanie tych podkładek w swoich urządzeniach i nie należy tego bagatelizować przy wymianie podkładek na inne.