Potrzebowałem odzyskać VAT zapłacony w Unii

Jestem właścicielem dużej firmy. Moi pracownicy często jeżdżą w delegacje do innych krajów Unii Europejskiej. W związku z tym ponoszę koszty. Pracownicy muszą mieć, gdzie spać czy co jeść. Zawsze ich uczulam, że jeśli chcą uzyskać zwrot kosztów, muszą brać faktury na firmę. Ja również muszę uzyskać odpowiedni zwrot. Dzięki prawodawstwu unijnemu mogę odzyskać zwrot vatu za wydatki zza granicy.

Jak odzyskać zapłacony w Unii VAT?

zwrot vat zapłaconego w ueJako przedsiębiorąca mogę odpisywać sobie VAT z faktur. Jest to bardzo proste, a zwrot vat zapłaconego w ue również nie nastarcza mi problemów. Dzięki ujednoliceniu praw wewnętrznych danych krajów, do prawa wspólnotowego, aby odzyskać zwrot VAT z krajów unijnych nie trzeba już rejestrować się w urzędzie skarbowym danego państwa. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o zwrot VATu do polskiego urzędu skarbowego, pod który przynależy firma. Taki wniosek można złożyć drogą elektroniczną, co bardzo przyśpiesza całą procedurę odzyskania zapłaconego VATu. Co istotne dla przedsiębiorcy takiego jak ja, nie trzeba w ten sposób rejestrować w urzędzie każdej pojedynczej faktury. Termin na złożenie wyżej wymienionego wniosku upływa 30 września roku następnego, po tym jak zapłaciliśmy VAT za granicą. To znaczy, że za faktury zapłacone w 2019 roku, termin składania wniosków upływa 30 września 2020 roku. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. 

Bardzo często korzystam z tego zwrotu. Nigdy nie miałem z tym żadnych problemów. Składanie wniosków odbywa się szybko. Nie są one także zbyt skomplikowane. Z ich wypełnieniem poradziłby sobie nawet osoba ze średnią wiedzą z prawa podatkowego i prawa międzynarodowego. Dzięki prawu unijnemu, jednolitemu dla wszystkich państw członkowskich, odzyskanie zapłaconego za granicą VATu jest bardzo proste.