Rodzaje ochrony rzepaku ozimego

W Polsce uprawa pól jest jedną z nielicznych działek rolnictwa, w której opłacalność jeszcze trochę przewyższa koszty, które trzeba włożyć w zasiew i uprawę. Gleby w naszym kraju nie są na tyle ,,przychylne” dla rolników, dla rolników aby była to produkcja na tyle opłacalna, żeby każdy chciał w nią inwestować.

Jakie są sposoby ochrony rzepaku ozimego?

ochrona rzepaku ozimegoAby zyskać plony z tego, co zasiejemy potrzebna jest dodatkowa pomoc pod względem ochronnym dla rośliny. Ochrona rzepaku ozimego składa się z podstawowych trzech etapów, które decydują o wielkości i jakości zebranych plonów. Najpierw trzeba terminowo wysiać rzepak- jest to podstawowy czynnik, który decyduje o dalszym jego losie. Kolejnym etapem jest zaspokajanie potrzeb wzrostowych i rozwojowych rzepaku stosując jego odpowiednie nawożenie. Zwłaszcza odmiana ozima ma bardzo duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze i bez nawożenia nie jest możliwe zebranie jakichkolwiek plonów. Rzepak pobiera na jesieni duże składniki fosforu i potasu, do których sam nie miałby dostępu. Kolejnym etapem jest właściwa ochrona rzepaku przed występowaniem konkurencji pokarmowej. Eliminowanie chwastów nie może być zostawione do wiosny, ponieważ przez zimę roślina musi osiągnąć odpowiednie rozkrzewienie i wzrost systemu korzeniowego. Jeśli nie zastosujemy nawożenia, będzie to odebrane przez rozwijające się chwasty, które w tym okresie mają bardzo duże możliwości do szybkiego rozrastania się wśród właściwych roślin.

W Polsce popularność upraw rzepaku rośnie, jednak nie wykorzystuje się całego potencjału plonotwórczego tej rośliny. Jest to spowodowane między innymi niskimi inwestycjami i nakładami w uprawę oraz stosowaniem jak najprostszych rozwiązań, które będą wymagały minimum wkładu finansowego.