Studnia z pozwoleniem czy bez?

Budowa studni na własnej działce staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Nawet inwestorzy mający dostęp do sieci wodociągowej, często decydują się na wykopanie własnej studni i czerpanie z niej wody, chociażby na użytek podlewania roślin w ogrodzie, czy też prac porządkowych przy domu. Nic w tym dziwnego, ponieważ ceny wody nie są małe i wciąż rosną. Ten sposób na oszczędności może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Kiedy mowa o pozwoleniu wodnoprawnym?

pozwolenie wodnoprawneBudowa studni na działce wymaga dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim, podczas zakupu działki należy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie istnieją żadne ograniczenia, co do budowy własnego ujęcia wody. Jeżeli takowe są, możemy o studni zapomnieć. Taką informację można uzyskać jeszcze przed zakupem działki. Kolejną niejasną kwestią jest pozwolenie wodnoprawne. Należy jasno zaznaczyć, że jest ono wymagane jedynie w wyjątkowych przypadkach, dotyczących budowy studni. Pozwolenie wodnoprawne konieczne będzie na budowę studni głębszej niż 30 metrów, a także w przypadku, kiedy zużycie czerpanej ze studni wody będzie większe niż 5 m3 na dobę. Warto jednak zaznaczyć, że średnie dobowe zużycie wody dla sześcioosobowej rodziny to około 1,5 m3. Ilość ta zwiększa się np. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak gospodarstwo sadownicze, ogrodnicze lub hodowla zwierząt. Jednak w ramach „normalnego” zużycia wody w zupełności wystarczy studnia pobierająca wodę z pierwszego poziomu wodonośnego, lub też studnia wiercona nieprzekraczająca dozwolonych 30 metrów głębokości. Co do rodzaju studni, należy zastanowić się nad tym, na jakie cele przeznaczymy czerpaną z niej wodę. Jeżeli studnia ma służyć jedynie do podlewania roślin, wystarczy płytka na kilka metrów i niedroga w budowie studnia z kręgów, czerpiąca wodę z pierwszych warstw wodonośnych. Woda ta jest dość zanieczyszczona, dlatego nie nadaje się do spożycia bez kosztownego uzdatniania.

Rozwiązaniem zdecydowanie lepszym dla zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego, jest studnia głębinowa (wiercona). Ma ona głębokość 15-20 metrów i znajduje się najczęściej pod warstwą nieprzepuszczalną gruntu, co sprawia, iż woda ma zdecydowanie lepsze parametry. Jednak w każdym przypadku należy zlecić badania wody, aby dobrać jak najkorzystniejszy sposób jej uzdatniania.