Wykorzystanie pneumatycznych siłowników kompaktowych

Stosowane w urządzeniach i maszynach siłowniki pneumatyczne kompaktowe to specjalistyczne i uniwersalne napędy z wykorzystaniem pneumatyki.Stanowią część składową urządzeń gdzie nie jest wymagany długi skok roboczy.Są zabudowywane w miejscach o ograniczonej przestrzeni.Świetnie spełniają swoją rolę w urządzeniach gdzie wymagany jest powtarzalny ruch.Ich walorem oprócz kompaktowej budowy jest to,że czynnikiem napędzającym jest powietrze.

Stworzenie siłowników pneumatycznych kompaktowych otworzyło szereg możliwości

siłowniki pneumatyczne kompaktowePowstały siłowniki wyprodukowane specjalnie dla konkretnych gałęzi przemysłu wykonane zgodnie z certyfikatem ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,a także takie,których charakterystyka pozwala stosować je w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym ze względu na bardzo wysoką klasę czystości.Siłowniki pneumatyczne kompaktowe ze względu na stosunkową prostotę budowy zapewniają bezawaryjność i umożliwiają regenerację urządzenia.Szybkość działania tych siłowników pozwoliła na budowanie skomplikowanych linii produkcyjnych gdzie świetnie się sprawdzają.Mają też bardzo szeroki zakres temperatury środowiska pracy przez co mogą pracować w ekstremalnych warunkach niedostępnych dla siłowników hydraulicznych.Bardzo ważną cechą tych siłowników pneumatycznych jest niemożliwa do osiągnięcia innym podzespołami niewrażliwość na przeciążenia.Ze względu na używane w nich medium robocze pojawiają się jednak pewne minusy tych urządzeń.Nie można nimi uzyskać tak dużych sił jak przy użyciu siłowników hydraulicznych.Niestabilne medium robocze powoduje też,że ich praca nie dorównuje precyzji pracy jaką można osiągnąć siłownikami z medium roboczym płynnym.Dlatego są wykorzystywane w specjalnej dla nich niszy gdzie świetnie się sprawdzają.Istnieje wiele rodzajów siłowników kompaktowych,których zastosowanie zależne jest od ich parametrów pracy i budowy.

Siłowniki stanowią obecnie integralną i niezastąpioną część wielu urządzeń i maszyn z czego siłowniki pneumatyczne kompaktowe pozwoliły na rozwój bardzo skomplikowanych linii produkcyjnych,które dominują w dużych zakładach produkcyjnych.Pozwoliły na zrewolucjonizowanie wielu etapów produkcyjnych różnych branż przemysłu w szczególności spożywczego i farmaceutycznego.