Wykorzystanie wag samochodowych do ważenia pojazdów

W dużych zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych wykorzystuje się specjalne, platformowe wagi samochodowe, w celu ważenia pojazdów, które wjeżdżają na teren zakładu i wyjeżdżają z niego załadowane. Dzięki temu można określić ilość towarów jakie one przewożą.

Jak działają wagi samochodowe?

waga samochodowaPlatformowe wagi samochodowe oparte są na czujnikach tensometrycznych wykorzystujących sprężyste właściwości metalu, z którego są zbudowane i właściwości przepływu prądu. Dzięki temu są one w stanie precyzyjnie określić ciężar samochodu, który wjedzie na platformę, a do tego wytrzymać tak duża wagę bez uszkodzenia, ze względu na ich trwałą i wytrzymałą konstrukcję. Tensometry, w które wyposażona jest waga samochodowa są połączone z modułem wagowym, który rejestruje i przetwarza sygnały elektryczne na wartości, które są bardziej zrozumiałe dla odbiorcy czyli na kilogramy i tony. Dzięki temu można odczytać z wyświetlacza takiego przetwornika wagę i zanotować je w celu dalszych rozliczeń. Profesjonalne i zaawansowane systemy wagowe mają takie przetworniki zintegrowane z systemem komputerowych, na którym znajdują się programy rozliczeniowe. Można do takiego programu bezpośrednio przesłać wartość odczytu z wagi, a on automatycznie zapisze ją do archiwum. Do każdego ważenia można przypisać numer samochodu, nazwisko kierowcy, spedytora, odbiorcy, a także wiele innych danych, przydatnych do dalszego ich przetwarzania. Na końcu taki system może wydrukować także odpowiednio wypełniony list przewozowy.

Wagi samochodowe muszą być odpowiednio skalibrowane, aby pokazywały właściwe wartości. Trzeba całą platformę wytarować zaraz po montażu i przywieźć na miejsce odważniki, stanowiące wzorce do dalszej kalibracji wagi. Wykonuje to profesjonalna firma, która także powinna co do tego wystawić odpowiedni certyfikat.