Wysypiska a operaty przeciwpożarowe

Operat przeciwpożarowy to dokument zawierający wytyczne potrzebne do sprawnej i wydajnej ochrony przed wystąpieniem pożaru. Jest to dokument, do którego wydania uprawniony jest rzeczoznawca oceniający ryzyko wystąpienia pożaru na terenie zakładu specjalizującego się w selektywnej zbiórce odpadów jak i w zakładach przetrzymujących odpady. Różnorodność ich, jak i ogromna ilość może być przyczyną wybuchu pożaru, którego wolelibyśmy uniknąć.

Nowe wymogi dotyczące operatów przeciwpożarowych

operat przeciwpożarowy dla wysypiskW myśl nowelizacji ustawy, każde firma zajmująca się przetwarzaniem odpadów komunalnych musi złożyć wraz z zezwoleniem na działalność, operat przeciwpożarowy dla wysypisk. Zawarte w operacie wymogi dotyczące składowania i zapobiegania pożarom mają skutecznie zaniechać powstawania ognia na wysypiskach. Rzeczoznawca opracowuje operat, gdy wniosek o jego wydania jest kierowany do marszałka województwa lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jeżeli kierujemy prośbę do starosty, wtedy operat wyda inżynier pożarnictwa lub osoba posiadająca wykształcenie wyższe w w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli jesteśmy właścicielami wysypiska, obojętnie jak dużego i ile osób zatrudniającego, musimy w taki dokument się zaopatrzyć. Rozporządzenie mówi, że miejsce, w którym przetrzymywane są odpady jest osobnym miejscem z wydzieloną strefą pożarową. W przypadku kilku takich stref trzeba zadbać o zapewnienie terenu pomiędzy każdymi magazynami. Bardzo ważne jest też zapewnienie wody strażakom przyjeżdżającym na akcję gaśniczą poprzez zainstalowanie sprawnego hydrantu oraz udrażniania drogi pożarowej potrzebnej do swobodnego przejazdu służb.

Uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej może przybrać trzy różne efekty. Nasz operat może zostać odrzucony, może być przyjęty, ale pod pewnymi poprawkami, albo całkowicie zatwierdzony i możliwy do wprowadzenia w życie. Oczywiście, jeżeli zajmujemy się przetrzymywaniem odpadów niepalnych nie musimy martwić się o te wszystkie wymogi. Operat przeciwpożarowy jest skierowany do wysypisk, gdzie składuje się łatwopalne odpady. Niemniej, dla przeciwdziałaniu i ochrony środowiska przed niepotrzebnymi pożarami, jeżeli jesteśmy objęci wymogami Rządu, musimy postarać się, by nasza firma nie została zamknięta.