Zalety grupowych ubezpieczeń na życie

Pandemia koronawirusa uzmysłowiła wielu osobom, co jest jest dla nich najważniejsze i pozwoliła na przewartościowanie swoich priorytetów. Do tej pory większość z nas podchodziła do życie dość beztrosko żyjąc chwilą i skupiając się na bieżących dobrach materialnych. Ta zmiana podejść jest szczególnie dobrze widoczna w przypadku ubezpieczeń osobowych, ponieważ wiele osób znacznie bardziej jest obecnie zainteresowana ubezpieczeniami na życie.

Cechy grupowych ubezpieczeń na życie

grupowe ubezpieczenie na życie szczecinW poprzednich latach Polacy nawet, jeśli przystępowali do ubezpieczeń grupowych na życie w swoich zakładach pracy to skupiali się przede wszystkim na świadczeniach związanych z urodzeniami dzieci czy śmiercią rodziców, ponieważ są to świadczenia niemal pewne, które nie występują w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Zresztą ogólnoświatowa pandemia nie spowodowała tu gwałtownej zmiany i nadal to ubezpieczenia grupowe są najczęstszym sposobem ubezpieczania swojego życia w Polsce. Zmieniło się jednak to, czego ubezpieczeni oczekują od tego typu programów. Analizując zakres, jaki oferuje grupowe ubezpieczenie na życie Szczecin jest przykładem miasta, w którym wyraźnie widać zachodzącą tendencję. Pracownicy spółek, w których funkcjonują tego typu program są zdecydowanie bardziej skłonni do podnoszenia składki o kilka złotych w nowych polisach, przy czym zależy im, żeby różnica w składce nie była spożytkowana na świadczenia za urodzenia dzieci, ale pozwoliła na wzmocnienie części ochronnej ubezpieczenia, dzięki której w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej rodzina takiej osoby mogłaby liczyć na wysokie odszkodowanie, które pozwoliłoby jej na przystosowanie się do trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się też dodatkowe pakiety możliwe do dokupienia do polisy głównej, dzięki którym to sami pracownicy decydują, która część ochrony ubezpieczeniowej miałaby zostać w ich przypadku podniesiona.

Szczecin, podobnie jak inne duże miasta charakteryzuje się tym, że w praktycznie każdej większej spółce funkcjonuje program grupowego ubezpieczenia na życie, który pozwala pracownikom przedsiębiorstwa na ochronę swojej rodziny w przypadku ich śmierci lub otrzymanie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy ciężkie zachorowanie. Popularność tego typu polis po pandemii zapewne tylko wzrośnie.