Zastosowanie świetlówek liniowych

 

W obiektach użyteczności publicznej czy miejscach pracy jednym z ważniejszych aspektów jest oświetlenie przestrzeni. Podczas długotrwałego przebywania w jednym miejscu oddziałowywanie źródeł światła ma bowiem duży wpływ na wydajność oraz komfort osób przebywających w obiekcie. Właśnie dlatego w różnych aktach prawnych oraz przepisach spotkać można wytyczne co do parametrów opraw świetlnych stosowanych w danych obiektach. Najważniejszym z nich jest natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej.

Porównanie świetlówki oraz żarówki

świetlówka liniowaPrzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jednoznacznie określają jakie natężenie światła musi zostać zapewnione dla prac o różnej charakterystyce. W miejscach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy czy obiektach przemysłowych często zastosowanie znajduje świetlówka liniowa, która jest elementarnym składnikiem instalacji oświetleniowej. W elemencie tym światło jest generowane przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałego w skutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem. Najczęściej świetlówki wypełniane są parami rtęci i argonu. Ważnym elementem każdej świetlówki jest luminofor, który odpowiada za temperaturę barwową emitowanego światła. Możliwe do uzyskania jest światło: dzienne, chłodnobiałe, białe, ciepłobiałe, a nawet różnokolorowe. Jednostką temperatury barwowej jest Kelwin dzięki, któremu dane źródła światła mogą być porównywane między sobą. Oprócz tradycyjnych świetlówek liniowych na rynku dostępne są również rozwiązania zróżnicowane pod kątem kształtu. Często spotykane są również świetlówki kompaktowe, które posiadają taki sam gwint co tradycyjna żarówka. Dzięki temu mogą one bez przeszkód być stosowane w tradycyjnych rozwiązaniach i instalacjach.

Ważnym elementem każdej świetlówki jest również układ stabilizacyjno-zapłonowy. Obecnie stosowane są dwa rozwiązania: tradycyjny ze statecznikiem magnetycznym i zapłonnikiem oraz elektroniczny. Świetlówki charakteryzują się dużą skutecznością świetlną oraz mniejszym wydzielaniem ciepła co jest ich niewątpliwą zaletą w stosunku do tradycyjnych żarówek. Posiadają one również znacznie dłuższy czas pracy oraz mniejszą luminancję. Ich zaletą jest również możliwość wytwarzania światła o różnych barwach. Te źródła światła są powszechnie stosowane w obiektach, gdzie niezbędne jest oświetlenie rozległych przestrzeni takich jak na przykład biura czy długie korytarze.