Znaczenie stref ochronnych ujęć wody

Woda pitna to najważniejsza substancja dla człowieka, którego ciało składa się w przeważającej większości właśnie z niej. Dlatego ważną rzeczą jest zapewnienie ludziom dostępu do wody pitnej dobrej jakości i jest to prawo które przysługuje każdemu człowiekowi. Wiadomo, że w niektórych rejonach świata taki dostęp jest w pewnym sensie utrudniony, jednak w cywilizowanym świecie istnieje infrastruktura mogąca temu podołać.

Wyznaczanie stref ochronnych ujęć wody

strefy ochronne ujęć wodyJako, że wody zdatnej do picia jest na naszej planecie niewiele w stosunku do ogólnych zasobów wodnych należy przyłożyć specjalny nacisk na ochronę istniejących zasobów wody pitnej. W Polsce woda jest rozprowadzana przy pomocy sieci wodociągowej do wszystkich mieszkańców, które czerpią ją bezpośrednio z ujęć o odpowiedniej jakości. Aby chronić tą jakość ustala się specjalne strefy ochronne ujęć wody, które są środkiem prawnym pozwalającym zachować jakość ujęć wody i nie powodować zagrożenia życia mieszkańców, którzy tę wodę spożywają. Występujące na tym obszarze zbiorniki wodne znajdujące się w strefie ochronnej podlegają ścisłym przepisom, które regulują poruszanie się po strefie i sposób wykorzystania zbiornika. Nie jest możliwe, aby ktoś w strefie ochronnej mógł prowadzić działalność gospodarczą zanieczyszczającą okoliczny akwen. Nie ma możliwości aby taki przedsiębiorca mógł w ogóle otrzymać jakiekolwiek pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. Każdy obszar zbiornika znajdujący się w wyznaczonej strefie ochronnej należy odpowiednio oznakować, aby każdy kto się w niej znajduje mógł się dowiedzieć o konsekwencjach wynikających z zanieczyszczenia zbiornika wody pitnej.

Te czynności mają na celu zadbanie o dobrą jakość naszej wody pitnej. Trudno sobie wyobrazić jakie konsekwencje poniosłoby za sobą jej zanieczyszczenie bardzo niebezpiecznymi substancjami. Narażona byłaby w takim przypadku cała populacja korzystająca z ujęcia.